Vítejte na stránce věnované především páru HG/SS.
Mrštila dveřmi od učebny lektvarů, které se s třeskem otevřely a její roucho vlálo kolem ní. „Profesore!“ Snape zvedl svoji tvář od novin, které ležely na jeho stole. Jestli byl překvapený jejím náhlým vstupem, nedal to na sobě ani trochu znát.
„Nebelvír ztrácí 10 bodů,“ řekl pomalým hlasem, a pak si vzal svoji hůlku.
„Semestr ještě nezačal.“
Ucítila nějaký – silný – přímý úder do hrudníku. A její podpatky tažené přes podlahu. Snažil se ji vyhodit z místnosti.
„Expelliarmus!" lapala po dechu. Jeho hůlka proletěla vzduchem a ona musela vyskočit a chytit ji. Cítila se docela mizerně. Do té doby, než uviděla výraz v jeho obličeji. Ty úzké černé oči a tenké rty byly zamrzlé, bezvýrazné, ale ty oči hořely. Oh!, můj.
Polkla. Ona odzbrojila učitele!
Utíkala položit jeho hůlku na stůl a couvala rychle pryč.  Vyčistila si své hrdlo. Snažila se zůstat klidná.   
„Teď, když mám vaši pozornost-,“ jeho hlas byl tichý, ale jeho tón kyselý.
Hermiona se podívala nervózně na dveře. Mávnutím hůlky je rychle zavřela, ale tišeji, než když se otevřely. Dalším mávnutím hůlky byly už dveře zavřené. 
Dívala se na něj s odhodláním.
„Potřebuji vaši pomoc, pane profesore!“
Snape klouzal očima od uzamčených dveří zpět na ni, aniž by pohnul jedinou částí svého těla. Mlčel. Ve skutečnosti byl více děsivý, když mlčel, než pokud zuřil.
Zavřela oči. Dýchej, HermionoA realizace, samozřejmě že to prokazuje její právo. Vše je o jeho reakci na tuhle hroznou navštěvu, to podporuje její teorii. A potom se dostavil rychlý pocit úlevy, který vyrovnal pocit naplnění nespravedlnosti a hněvu.
Otevřela oči a hleděla na něj.
„Víte co se mi chystají udělat?“ nemohla být klidná. Přetáhla volnou rukou skrz její vlasy. Šla několik kroků k oknu a otočila se zpět.
 „Viděl jste můj seznam s – s-“ mohla stěží zřetelně vyslovit slovo „nápadníky?"
Nakonec se pohnul. Klidně a uvolněně se opřel o jeho židli.
„Nevidím žádný důvod, proč by tohle téma bylo v mém zájmu, slečno Grangerová,“ sykl, ale ona měla odlišný dojem, že se těšil z její situace.
Prudce sevřela svou hůlku.
„Nikdy jsem nepředpokládala, že se to stane. Jednoduše jsem se ptala, zda jste to věděl. Ale předpokládám, že tohle není skutečně záležitost-“
Jizlivě zakroutil rty.
„Přemýšlím, že jsem byl nedbalý a nedržím krok s vaším milostným životem.“
„Milostný život!“ Ona se zastavila těsně před dupnutím na jeho nohy, ale všimla si jeho pohledu jak mrká a koleno škube, jako když si sám uvědomil, co chtěla udělat ještě dříve, než sama zastavila.
„Draco Malfoy?  Jaký druh žertu je tento, Draco Malfoy, si chce vzít mě? To je čisté šílenství.“ Rozkřikla se na celou místnost.
„A-a- Mundungus Fletcher!“
Skryl jeho úšklebek dlouhými prsty a opřel se o židli.
„Kingsley Shacklebolt, George a Fred Weasleyovi, samozřejmě Ron. A Viktor -“
Pan Krum? nyní, když je uznán za práci,“
„Pane profesore, stačí to říct, já mám právo vědět, že není! Ale to je v nejposlednější řadě. Zdá se, že jsem nějaký druh projektu panenského teritoria, který má být buď dobytý, nebo být chráněný!
Další z prvotřídního skeptického pohledu, jenže význam se nezměnil.
„Pane profesore, jistě nejste, z čehož vyplývá, že jsem ne-“ prskala k nezastavení, neschopná pokračovat.
Ušklíbl se.
„Kdybych měl důvod starat se o to, nebyl byproblém najít odpověď na tuto otázku, slečno Grangerová,“ umožnil, abych se tady mohla odvázat, těhotná… jak bylo naplánováno. Nadechla se a z těžka vydechla.
Ona se rozzlobila a v dechu docela oněměla.
„Opravdu se musíte naučit udržovat svou mysl čistou, slečno Grangerová. Je to neslušné," a pokrčil jeden koutek úst v úšklebek.
„Ovládám nitrozpyt, jsem si jistý, že to víte."
Bastard.
„Naštěstí pro nás oba, nemůžu přemýšlet o několika tématech, které mě méně zajímají, jako třeba stav vaší panenské blány,“ nepřístupně smetl smítko z černého bavlněného rukávu.
Tohle nebylo dobré pro nikoho.
„Jsem si jistá, že-“ protestovala hlasem, který, jak zjistila, byl poměrně silný.
„Profesor Bumbál si myslí, že je užitečný, ale seznam obsahuje-oh, mnoho jmen a o některých sem dokonce ani neslyšela o! Oh, a-“ snažila se vzpomenout na jeho jméno.
„Wilbur Oro — Oro—“
„Orogrande?”
Kývla hlavou a on pokrčil rameny.
„Možná byste to měla ještě jednou zvážit, slečno Grangerová. Orograndes jsou z jednich nejstarších a nejbohatších kouzelných rodin v- “
„Já nejsem hloupá, profesore.“
„Omlouvám se, občas zapomenu.“
„Žijí v Cornwallu. Jak bych mohla studovat v Cornwallu?“
„Já jsem neměl žádné ponětí, že jste taková cenná, slečno Grangerová,“ ušklíbl se.
„Jsem si jist, že to bude pro vás vzrušující volba, ale znovu-“ odstrčil se od stolu a postavil se do plné výšky.
„Netuším, co to má co dočinění se mnou,“ zamračil se na ni.
„Nemohu pochopit, proč jste tady v Bradavicích o čtyři dny dříve, než začne semestr a proč nefňukáte vlastně doma?“
„Myslela jsem, že je zřejmé, proč nemůžu jít za profesorkou McGonagallovou!“ stále na něj hleděla.
„Ona mě nemůže zachránit, ale vy můžete.“
V případě, že neměl žádné ponětí o tom, co po něm chce, nebyl daleko to odhalit. On jen… čekal. Na její pokračování…
Ó!, bože.
„Profesore Snape, vy nejste hloupý,“ řekla prudce.
„Já chci - Já potřebuju, abyste si mě vzal.“
Jeho letmý pohled si ji chladnokrevně prohlížel odshora dolů a zase zpět.
„Nemáte náhodou horečku? Možná návštěva u paní Pomfreyové?“
Ucítila pošetilé slzy, které mrkáním zahnala.
„Prosím, ušetřete mne té ukázky ženské slabosti.“
„Já nejsem slabá!“ vybuchla. “Já jsem jen - ohromená.”
„Vskutku.
Jen profesor Severus Snape mohl naplnit jeho slova s takovým opovržením.
Odešla vytočeně pryč, aby se uklidnila
„Jestli si vezmu jakoukoliv osobu z toho seznamu, budu muset opustit Bradavice! Můj život bude peklo.“
„A když si vezmu některého z-“ otočila se směrem vzad, mrštila svojí hůlkou do vzduchu a mávla pro důraz.
„Chlapců-“ tváře měla zrudlé, ale přinutila se pokračovat, otočila se na něj a její ruce byly sevřené v pěst na bokách.
„Já se odmítám připoutat k mladistvému chlapci, který si myslí, že jsem pro něj k dispozici kdykoliv, kdy on dostane chuť, protože bych se nikdy nedostala z postele!“
Složil ruce před sebe a opřel se o kamennou zeď.
Měl potěšení z jejího dilema, ať jde do háje. Nepodařilo se jí ho přesvědčit, aby jí pomohl. Naklonila se dopředu opírajíc se o hranu jeho stolu.
„Já musím být v Bradavicích pro moje- moje vzdělání a protože-“ slzy se dostavily znovu, zastavila se a její hrdlo bylo ucpané, neschopné pokračovat.
„Protože…?“ ospale studoval, jak se kaňka inkoustu rozpíjí na jeho prstu…
„Nebudu v bezpečí nikde jinde,“ řekla. A upřela svůj pohled na jeho kápi „S nikým jiným.“
Ticho.
Dívala se na něj. „Jste pouze čaroděj, ale vím, že mě můžete skutečně ochránit!“ řekla.
„Vy se potřebujete setkat s více čaroději.“ a začal si rovnat dokumenty na stole. „Nyní, jestli dovolíte… promiňte.“
„Profesore!“
Zasáhl ji jedovatým pohledem. „Neřekl jsem to docela jasně?“
Cítila, že její poslední naděje jí proklouzává mezi prsty. Byla tak přesvědčená - tak moc jistá - že by se k ní neobrátil zády. „Je očividné, že jste velmi mocný čaroděj - a nebojíte se k boji použít špinavé metody, můžu se přidat.“ namítla. „Nedokážu si představit kouzelníka, který by dokázal ochránit mě i vás.“ zamračil se na ní, ale nic neřekl.
„No, kromě profesora Brumbála.“ řekla s jistou obavou, „Ale je jasné, že už je příliš starý a zaneprázdněný a nemohla jsem ho poprosit o takovou věc.“
Snape se na ni zostra podíval.
„A pak jsem si myslela, že jsem měla perfektní řešení, když jsem si uvědomila, že jsem mohla přesvědčit profesora Locharta-“
„Gilderoy Lockhart!?!“
„Uvědomila jsem si,“ řekla jasně, „že je nyní u Sv. Munga, takže by nikdo neočekával, že budu žít s ním. Mohla bych pokračovat ve svém studiu zde.“
„A prosím řekněte mi,“ mluvil ospale Snape, „Proč právě teď nejste u Sv. Munga a nehrajete mu na city?“
„No a potom jsem si uvědomila jeden problém s jeho schopností mě chránit, to je část, kterou určitě nemůže dělat a samozřejmě,“ žaludek se jí sevřel. „Dovršit závazek. S ním! U Sv. Munga!“ byla otřesená. „Myslím, že bych raději zemřela!“
„Slečno Grangerová…“ Jeho hlas byl slabý, ale nebezpečný. „Uvědomujete si, že i se mnou byste musela dovršit závazek? Tady dole? Ve sklepení?“
„Samozřejmě,“ řekla upjatě a srovnala si svůj plášť. „Ale to je jiné.“
„Jak?“ ozvalo se slovo mezi nimi.
Podívala se na něj překvapeně. „Myslela jsem, že je to snad zřejmé! Jiné než, ehm, závazek, nemuseli bysme žít spolu! Vy můžete pokračovat v tom, co děláte; a já bych stále žila v Nebelvírské věži s mými přáteli, a nic by se nezměnilo.
„S výjimkou - řekněte mi znova o… dovršení závazku?“ znělo to, jakoby skoro intrikoval.
Poprvé cítila nějakou naději. „Ale je to skvělé, ne? Jsem si jistá, že bysme to mohli udělat v tichosti a dostat se přes to rychle.“
„Prosím, co dál,“ řekl ospale.
„Proč jste si myslel, že by to bylo zcela zřejmé,“ koktala. „Vy jste učitel a já jsem student!“
„A vaše otázka je…“
Byla už téměř frustrovaná. Nečetl jste to snad nikdy?“ Jako by už nebyly zřejmé důvody, proč by to bylo zcela nevhodné, Bradavická historie,“ mluvila pomalu, jakoby k Ronovi, „vysvětluje, že od doby poněkud skandálního svazku ředitele Darlingooda v šestnáctém století,“ cítila na svém tváři Snapeův jedovatý pohled, „profesoři byli nuceni přijmout lektvar, který by zabránil něčemu podobnému.“
Dívala se na něj, ale viděla pouze jeho zdvořile skloněnou hlavu.
„Nemorální akty s žáky,“ zhluboka oddychovala. „O kterých jistě již víte.“
„Zeptal bych se, co bych měl vědět, slečno Grangerová, ale jsem příliš nadšen, abych vás zastavoval. Prosím. Pokračujte.“
„No, jsem si jistá, že svazek by mohl být dodržen krátce, takže bychom mohli splnit náš – naše – smluvní podmínky. Ale skutečnost je-“ pozvedla bradu k triumfálnímu postoji,“Nemusíte mě a ani já vás, takže si nedokážu představit, že byste chtěl prodloužit svazek déle než já.“
„Hm… vskutku.“
Myslela, že to řekne, ale ovládla se. „Podle mého výzkumu by to nemělo trvat déle, než by se narodil.“
„Ano.“ Zavrčel.
Zírala na něj, zmatená. Mluvil tak - útržkovitě… Pozvedla svou chvějící se bradu. „Nemůžete popřít jakýkoli zájem nebo obavy, ale nevěřím vám. Jste učitel, a jste povinen chránit své studenty. Dokonce - i ty, které nemáte moc v lásce. A prokázal jste to znovu a znovu, když jste chránil Rona, Harryho i mě.“
Vytáhla složený kus pergamenu z jejího pláště a nabídla mu to s chvěním rukou. Vzal si ho převrácený, pak ho otevřel a přečetl.
„Ohrožení života?“ Tato slova byla příležitostně téměř nezištná.
„Dobře. Pouze tři.“ hleděla na něj. „Nebojím se, ale také nejsem hloupá. Jsem přítelkyně Harryho Pottera a až se dítě narodí, budu dělat vše, za co mě budou nenávidět.“
„Tak se narodila mudlovská čarodějka se špetkou talentu,“ dodal, „to jim ještě dá důvod vás nenávidět.“
Hleděla na podlahu a nadávala si. Proč se nikdy nenaučila ovládat své emoce?
„Tak, si to zrekapitulujeme… vtrhnula jste do mého kabinetu a to způsobem, který by mi opravňoval vás vyhodit, a pak jste mě ještě odzbrojila-“
„Dala jsem vám ji zpátky!“
„-A požádala o mou ruku, ale nebyl jsem vaší první volbou.“
„Chtěla jsem, abyste věděl, že jsem zvažovala i další možnosti!“
„-stoletého a šíleného-“
„Nemusíte si to brát osobně!“
„-A, že jste zvolila mě, protože jsem příliš starý se rozmnožovat-“
Zmlkla.
„-A pak si myslíte, že byste mě mohla obměkčit slzami, opřena o stůl a vystavováním svého poprsí-“
Vypadala zděšeně… uchopila se za svůj plášť.
„-A pokoušíte se u mě vzbudit soucit tím, že jste ve smrtelném ohrožení a máte pocit, že mě tím donutíte si vás vzít?“
„Slečno Grangerová…“ Jeho hlas se ztlumil, až skoro šeptal. „Už jste docela zapomněla, s kým mluvíte?“
Byla odhozena směrem ke dveřím, a pochopila, že má volnou ruku. „Já-já-já se zdá, že se jedná o chybu v úsudku.“
Dveře ještě nebyly otevřené a ona si vzpomněla na svoje kouzlo, mávla hůlkou a otočila klikou a-
To ještě dveře nebyly otevřené.
Otočila hlavou přes svoje rameno, aby ho spatřila.
Profesorovi Snapeovi spadla hůlka z ruky.
„Nevěřím, že jsme spolu zcela skončili.“
20.12.2014 16:38:04
Mausss

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (1177 | 35%)
Ne (1112 | 33%)

Máte zájem o další jednorázovky?

Ano určitě! (1065 | 25%)
Občas... (1022 | 24%)
Ne... (1043 | 25%)
Harry Potter: Severus SNape byl pravděpodobně ten nejstatečnější muž, jakého jsem kdy znal.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one